Política de privadesa

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD de PPI CANNED FOODS, S.L. en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.advanto.com, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de PPI CANNED FOODS, S.L. 

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de PPI CANNED FOODS, S.L. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. 

PPI CANNED FOODS, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: info@icanfood.com,  o a l’adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 133, Sants-Montjuïc, 08014 Barcelona. 

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a PPI CANNED FOODS, S.L. la finalitat del tractament de les dades personals. 

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? 

A PPI CANNED FOODS, S.L. tractarem les teves dades personals demanades a través del Lloc Web de PPI CANNED FOODS, S.L. amb les següents finalitats: 

  • En cas de contractació dels serveis oferts a través de PPI CANNED FOODS, S.L. per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. 
  • Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a aquesta web. 
  • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de PPI CANNED FOODS, S.L. i del sector. 

Et recordem que et pots oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades. 

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. 

Legitimació 

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix: 

La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de PPI CANNED FOODS, S.L.  els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació. 

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte. 

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. 

Dades recopilades per usuaris dels serveis En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, PPI CANNED FOODS, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD. 

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI 

PPI CANNED FOODS, S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) , reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. 

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals. 

Drets propietat intel·lectual 

PPI CANNED FOODS, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web de PPI CANNED FOODS, S.L. i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web de PPI CANNED FOODS, S.L. sense el consentiment previ i per escrit. 

Propietat intel·lectual del software 

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per PPI CANNED FOODS, S.L. tot i ser gratuïts i/o de disposició pública. PPI CANNED FOODS, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. 

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de PPI CANNED FOODS, S.L., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de PPI CANNED FOODS, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva. 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats 

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per PPI CANNED FOODS, S.L. i en particular de: 

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers. 
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Perez-Pujol Internacional, S.L.., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori. 
  • Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers. 
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat. 

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. 

L’usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet. 

L’usuari indemnitzarà PPI CANNED FOODS, S.L. per les despeses que generés la imputació del web de PPI CANNED FOODS, S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva. 

Protecció de la informació allotjada 

PPI CANNED FOODS, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Pérez-Pujol Internacional S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. 

Comunicacions comercials  

En aplicació de la LSSI, PPI CANNED FOODS, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d’usuaris amb què hi hagi una relació contractual prèvia, PPI CANNED FOODS, S.L. sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de PPI CANNED FOODS, S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari, després d’acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.